Η παροχή υπηρεσιών ανίχνευσης αφανών διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, με ακριβή εντοπισμό του σημείου διαρροής. Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης, αποκατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης και βελτιστοποίησης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η παροχή υπηρεσιών συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων μέσω δορυφόρου, και η χαρτογράφηση- αποτύπωση δικτύων και εγκαταστάσεων. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, τηλεελέγχου και τηλεματικών εφαρμογών καθώς επίσης και της λειτουργίας και πλήρους συντήρησής τους. Η παροχή υπηρεσιών συγκέντρωσης, καταγραφής και μετάδοσης των δεδομένων των δικτύων ύδρευσης (παροχών, πιέσεων, ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, κλπ), ανάλυσής τους και υποβολής προτάσεων με λύσεις για οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται. Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υψηλών υδραυλικών τεχνολογιών και ειδικών συστημάτων. Copyright 2011 - Melcer Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης. Συγκεκριμένα, οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής μας είναι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ