Πατήστε σε κάποια φωτογραφία για μεγένθυση Copyright 2011 - Melcer ΕΡΓΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Συντήρηση διατάξεων δικτύων ύδρευσης Εγκατάσταση διατάξεων μέτρησης Ανίχνευση αφανών διαρροών Μέτρηση παροχής ανοιχτού καναλιού Μέτρηση στάθμης Άνίχνευση αφανών διαρροών Σημειακός εντοπισμός διαρροής Σημειακός εντοπισμός διαρροής Άνίχνευση αφανών διαρροών Εγκατάσταση διατάξεων μέτρησης Εγκατάσταση διατάξεων μέτρησης Εγκατάσταση διατάξεων μέτρησης Συστήματα τηλεμετρίας παραμέτρων δικτύων ύδρευσης Αντικατάσταση υδρομετρητών Συντήρηση / επιδιόρθωση εξοπλισμού Διάτρηση αγωγού μεγαλής διατομής υπό πίεση Έλεγχος λειτουργίας οργάνων μέτρησης Σημειακός εντοπισμός διαρροής